Faluház

Faluház
A Faluház épülete Koncsek János földbirtokos cselédházaként épült feltehetően az 1910-es években. Két család élt benne, közös konyhából nyílt a két lakrész.
1949-ben az Állami Gazdaság megalakulása - után is lakásként szolgált, amíg az újonnan kialakított Rákóczi úton saját házat nem építettek a benne lakók.

1964-65-ben orvosi rendelőt és tanácsadót alakítottak ki a két lakásból, közös várószobával, akkor még heti egy napon rendelt benne a halmaji körzeti orvos. Itt helyezték el a Községi Könyvtárat is. Az épület új födémet és tetőszerkezetet kapott. 1986-ban felépült az új orvosi rendelő a régi Tanácsháza helyén, így a Halmaji Községi Közös Tanács kirendeltsége is ide költözött. 1989-ben nyerte el mai formáját a Faluház. Az épületben három helyiség összenyitásával közösségi helyiséget alakítottak ki, mert a Kultúrház az Állami Gazdaság tulajdonában volt, eléggé romos állapotban. Községi összejöveteleket addig az iskolában tartották. Az épületben lehetőség nyílt ünnepélyek, esküvők megtartására. Esténként és a hétvégeken a fiatalok használták, napközben tornaszobaként üzemelt a tagiskola és az óvoda részére. 1993-ban a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár felköltözött az akkor már önkormányzati tulajdonba került Kultúrház klubhelyiségeibe.
A Faluház udvarán kerülnek megrendezésre a szabadtéri összejövetelek központi elhelyezkedésének köszönhetően.

Könyvtár
Működés helye:
Faluház
Kötetek száma: 3 500
Vezető: 1973 év óta Regdon Lászlóné nyugdíjas tanár
Könyvtár 1961 óta működik a faluban, melynek készlete az iskola és az Állami Gazdaság állományából eredt.1973-1991-ig a halmaji Körzeti Könyvtár fiókkönyvtára volt, majd utána önálló lett.1981-89-ig a mai Posta, illetve a régi Tanácsadó helyiségében működött, 1990-2003-ig a kultúrház régi klubhelyiségében, a mai polgármesteri hivatal helyén nyert elhelyezést. 2003-ban került mai helyére, a Faluházba a mintegy 3500 kötet.A könyvtár szervezi a községi ünnepségeket, gyűjti a helytörténeti anyagot.2007. február óta a mozgókönyvtár tagja, mely fejlesztés lehetővé tette a Teleház kialakítását.

Teleház
Működési hely:
Faluház
Vezető: 1973 év óta Regdon Lászlóné nyugdíjas tanár
Nyitva tartás: Szerda,csütörtök 6-6 óra

Teleház heti két napon, 6-6 órában biztosít Internet-használatot a község lakói számára. 2007. januárja óta három, majd áprilisától hat számítógéppel Internet hozzáférést biztosít a község lakói számára.

1989-től a Faluház volt az egyetlen közösségi helyiség, amelyet túlnyomórészt a fiatalok használtak. Itt rendezték az esküvőket, majd 1997-ben az ifjúsági klub vette birtokba. Hétközben az óvodások és iskolások használták tornatermi célra.

Nyugdíjas Klub

Működési hely: Faluház
Vezetői voltak: Zsarnai János, Németh Menyhért
1995-ben Rusznyák József kezdeményezésére és elnökletével Nyugdíjas klub alakult, mely összejöveteleit a kultúrházban tartotta. Jelenleg a szomszédos község példáján felbuzdulva, énekkart hoztak létre, a próbák színhelye ismét a Faluház - Könyvtár. 2007 októberében újjáalakult Nyugdíjas Klub, mely minden hétfőn itt tartja összejöveteleit.

Rendezvények szervezése

Az ünnepségeket a Könyvtár és Művelődési Ház szervezi a könyvtárba ill. Teleházba járó általános és középiskolások közreműködésével. A "Kemény mag" együttes biztosítja a dekorációt és több rendezvényen szerepelnek. 1996 óta a Csereháti Településszövetség által szervezett vetélkedőkön csaknem 10 éven át elsőként végeztek, a szeretet ünnepén sikeres, saját készítésű szórakoztató műsorokat mutattak be. A Nyugdíjas Klub énekesei is színesítik ünnepélyeinket. 1996-ban a Csereháti Településszövetség kezdeményezésére, "Csereháti Karácsony" címmel hagyományőrző rendezvénysorozat keretében, falvak közötti verseny indult el, amelyet rendre Léh azóta is működő, általuk "Kemény mag"-nak nevezett, alig változó összetételű önkéntes csoportja - Szemán Károly, Szemán Károlyné, Lengyel Ferenc, Lengyel Ferencné, Kocsis Mihály, Kocsis Mihályné, Tóth Attila, Tóth Attiláné, Idrányi Tamás, Idrányi Tamásné, Oravecz Péter, szervezik, rendezik a község társadalmi és kulturális rendezvényeit, őrzik a népi hagyományokat (betlehemezés, bálok).

1990-ig a Kultúrház kihasználatlanul romlott, az önkormányzat folyamatosan újította fel. Ma korszerű, gázfűtéses, családi alkalmak, páros bálok, vacsorák rendezésére alkalmas szép kultúrtermünk van.

   

1989 óta rendezvényeinket fényképeken, 1992 óta videofelvételeken örökítjük meg.A fényképalbumok a Könyvtárban megtekinthetők, a videofelvételeket a kábeltévén keresztül több napon át nézhetik az érdeklődők. A nagyobb egyházi ünnepeken is készülnek videofelvételek, így a mozgásukban korlátozottak is részesei lehetnek az eseményeknek.

Kiemelt ünnepeink
Március 15-én ünnepi műsorral emlékezünk meg az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Ötéves évfordulókon felvonulást tartunk. 2008-ban a 160. évforduló tiszteletére kopjafát avattunk, mely a későbbiekben a koszorúzások színtere lesz.

Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. Az anyák napi ünnepségre a meghívást minden mozogni képes édesanya elfogadja, az otthon maradókat a képviselő testület tagjai otthonukban köszöntik.

Augusztus 20-án Szent István királyunk és az államalapítás méltatása mellett sor kerül az új kenyér megszentelésére a római katolikus plébános közreműködésével. Az ünnephez kapcsolódó verseket, zenét, táncot mutatnak be a különböző korú szereplők.2008- ban került sor a faluzászló és címer felavatására.

Szüreti bál: 1993-tól 2005-ig szüreti bálokat rendeztünk, 2008 évben ismét felújítottuk a felvonulást
Október 23-án az 50. évforduló óta bensőséges ünnepségen emlékezünk '56 hőseire, a sokak szívében még élénken élő eseményekre. Műsorainkkal biztosítjuk az utókor emlékezetét

Halottak napján a temetőben emlékezünk meg a község két világháborúban elesett katonáiról a római katolikus plébános úr közreműködésével megkoszorúzzuk a hősök sírját.

Mikulás előestéjén a 0-14 éves korú gyermekeket az Önkormányzat által biztosított csomaggal ajándékozza meg a Mikulás.

Falu karácsony: Karácsony előtti héten Falu Karácsonyfát állítunk, az óvodások, iskolások és a nyugdíjas klub műsorával köszöntjük az összetartozás jelképét. Világító utcadíszeket készítettünk, melyek Vízkeresztig díszítik községünket. 2007 karácsonyán a fiatal felnőttek egy aktív csoportja az un. "Kemény mag" szabadtéri Betlehemet készített, melynek csodájára jártak a környékbeliek.A szeretet ünnepén az időseket köszöntjük fehér asztal mellett. Az 55 év feletti nőket és 60 év feletti férfiakat hívjuk meg. A helyi fiatalok változatos műsora mellett hívatásos művészek szórakoztatják az öregeket.
Már hagyomány, hogy a "Kemény mag" férfitagjai járják a felújított "betlehemet"

Falunapot átlag négyévente rendezünk, az anyagi lehetőségek függvényében (1998, 2003, 2007). 2007- ben családi napnak neveztük el a gyermeknappal összevonva, ahol önfeledten szórakozhatott minden korosztály családi körben.

Kisebbségi rendezvények: évente egy vagy két alkalommal a roma kisebbségi önkormányzat un. Romanapot rendez, ahol vidám vetélkedőn szórakozhatnak, nyerhetnek gyerekek, felnőttek; ízelítőt adhatnak kultúrájukból tehetséges gyermekeiken keresztül, akik a községi ünnepségek aktív résztvevői ének, zene és mindenféle tánc terén.

  Pályázat Kázsmárk
   
  Választás
  Képek
© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.