LÉH KÖZSÉG HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA

Településtörténet

Főoldal
Címer leírása
Földrajzi jellemzők
Településtörténet
Statisztikai adatok
Infrastruktúra
Közérdekű
Önkormányzat
Közös Hivatal
Óvoda
Iskola
Intézmények
Látnivalók
Rendezvények
Szolgáltatás
Vállalkozás

Vissza az alap oldalhoz

A község neve 1281- ben tűnik fel először, de az oklevél csak mint földet említi "terra Loh" alakban. 1282-ben 4. (Kun) László eme területet Kinizsi Guntyernek adta. Karácsond határosa, 1310-ben Kuchc fia Lőrincz itteni örökölt földrészét leényaira, Erzsébetre, Scolasticára és Katalinra hagyta. E terület 1326-ban már nemesi birtokként kerül említésre Leeh alakban. Kuchc unokái: Natus fia János fia Antal és unokafia Cosma fia János és ennek Péter fia, valamint Mihály fia Lőrincz fia Miklós karácsondi nemesek osztoztak meg a Rásonyvölgyében fekvő karácsondi földeken, Déki fele a rajta fekvő telekkel Miklósé lesz Leeh határral.1353-ban itt él Lechi János, aki mint szomszéd jelen volt Poháros Péter helyszíni perénél Sápon. 1392-ben említést találunk Léhi Tamásról, aki az 1427-es összeírásban egy adózó jobbágyportával szerepel a Keresztessy-család birtokában. 1455-ben Léhi István is itt élt.

1522-ből ismerjük bírójának nevét: Kozma Dömjén, esküdtje Tóth Ambrus. A családnevekből következtethetünk arra, hogy magyarok lakják. Bornemissza Gergely deák az egri vár védelmében való kimagasló helytállásáért 1553-ban két királyi birtokadományban részesült, melyek közül egyikként az Abaúj megyei Léh falut nyerte el. Léh 1638-ban meghódolt a török uralomnak és summájukat az egri pasa állapította meg. A helybéliek 1713-ban sövényből, fából emeltek maguknak kis kápolnát. Ezt a nagyobb számú katolikus lakosság 1734-ben birtokba vette, s Lipót nevű minorita páter által tartott népmisszió alkalmával Nepomuki Szent János tiszteletére megáldotta. 1764-ben a sövényből készült kápolnát, az aszalói plébános szerint inkább galambdúcnak lehetett nevezni. Az első plébánosnak még nem volt építve paplak, 1773-ban egy Horváth Farkas nevű földesúr kúriájába lakott. A földesúr váratlan halála miatt nem tudott gondoskodni a plébános megélhetéséről, így a pap szegényes életkörülményei és nyomora miatt a más vallásúak szemében gúny tárgya lett. Ekkor terjedt el azon közmondás, "Léhen, ahol a pap meghalt éhen". 1823 és 1826 között új templom épült klasszicista stílusban, titulusa "Jézus Szent Szíve".

1901-ben már önálló postája van a falunak. A léhi posta 1972-ben megszűnt és 1996-ban sikerült az önkormányzatnak visszaszereznie. 1949-ben a volt földesúri birtokon Állami Gazdaság alakult, mely országos nevet szerzett a községnek. Jogutódja ma az Abaúji Charolais Mg Rt. Központja, Hegyi Zsigmond 1911-ben épített eklektikus stílusú kastélya lett, amely ma is a község nevezetes épülete.

A két világháborúban a község 17 hősi halottat áldozott. 1986-ban három község összefogásával (Kázsmárk, Léh, Rásonysápberencs) megépült az orvosi rendelő és lakás. Az óvodát 1973-ban alakították ki a Hegyi-kastély múlt századbeli épületéből, melyhez az önkormányzat a Millennium évében egy új szárnyat építtetett, mivel azt a két község (Léh, Rásonysápberencs) kinőtte.

1990-ben lezajlott választások után a polgármester és a testületi tagok kezükbe vették a falu irányítását, és annak gyarapításán munkálkodnak napjainkban is. Összetartásra jellemzően immár negyedik választás alakalmával is megválasztották polgármesternek Csongrádi Antalt, mint a körjegyzőségben szereplő másik két polgármestert is. A képviselők körében sem nagyok a változások, hisz legtöbbje már 2-3 ciklusban dolgozik. A 2006 évi önkormányzati választásokon Szemán Károlyt választották polgármesternek.

1992-ben vezetékes ivóvíz-, 1993-ban kábel-TV-, 1994-ben Falugondnoki-, 1996-ban gázvezeték hálózat épült. 1998-ban felújították a polgármesteri hivatal és a művelődési ház épületét. 2003-ban a szennyvízhálózatot készítették el. Ugyancsak 2003-ban került sor a régi általános iskola teljes felújítására és korszerűsítésére az 1-2 osztályosok részére. A faluban sikerült minden utat szilárd burkolatúvá tenni.

2002-ben 100 év óta nem tapasztalt árvíz tört a falura, mely sok házat megrongált, egyet pedig elmosott.


Vissza az oldal tetejére


© Me-NET Kft. - Miskolc • Impresszum