LÉH KÖZSÉG HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA

Intézmények

Főoldal
Címer leírása
Földrajzi jellemzők
Településtörténet
Statisztikai adatok
Infrastruktúra
Közérdekű
Önkormányzat
Közös Hivatal
Óvoda
Iskola
Intézmények
Látnivalók
Rendezvények
Szolgáltatás
Vállalkozás

Vissza az alap oldalhoz

Községi Egészségház

Székhely: 3832 Léh, Kossuth út 33. sz.
Telefon : +36 46 474 232, +36 46 706 415
Rendelési idő:

Rendelési idő:
Léh
Hétfő - Péntek: 08.00 órától -14.00 óráig
Kázsmárk
Kedd: 08.00 órától-13.00 óráig
Rásonysápberencs
Csütörtök: 08.00 órától -13.00 óráig
Házi orvos: dr. Magó-Vámosy Zita
Az egészségügyben dolgoznak még: Restásné Sovnik Melinda védőnő, Kiss Róbertné, Soltészné Milik Mónika

A három település egészségügyi, anya és gyermekvédelmi szolgálat feladatait látja el egy fő háziorvossal dr. Magó-Vámosy Zita, 2 fő asszisztenciával és 1 fő védőnővel Restásné Sovnik Melinda személyében.

Az orvosi rendelő komplex akadálymentesítésére az ÉMOP-2007-4.2.2 pályázati támogatásból került sor. A nyert pályázat összege: 9954839 Ft. Szükségességét indokolja, hogy az épület az 1980-as években került építésre az akkori építési szabályoknak megfelelően. Ma már szükségessé vált az esélyegyenlőség megteremtéséhez az akadálymentesítés megoldása.


Léh Szociális és Foglalkoztatási Közalapítványt

Az önkormányzat a település szociális helyzetének enyhítésére hozta létre az alapítványt.

Elnöke: Bűdi János
Titkára: Tóth Attila.

Fő tevékenységi köre: mezőgazdasági szolgáltatás.

Az önkormányzat költségvetésében biztosítja az időskorúak szociális ellátását, házigondozási és szociális étkeztetését, falugondnoki szolgálat keretén belül.


Vissza az oldal tetejére


© Me-NET Kft. - Miskolc • Impresszum